Kategorie

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
Regulamin sklepu internetowego www.go-market.pl określa zasady składania zamówień, sposoby realizacji, płatności i reklamacji oraz ogólne zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.Go-Market.pl (zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem).
Sklep prowadzony jest pod adresem internetowym www.Go-Market.pl
oraz w siedzibie firmy Legionowo ul. Handlowa 4

II. Przedmioty transakcji
Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony internetowe są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.go-market.pl w chwili składania zamówienia.
Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.
Oferta prezentowana na stronach internetowych sklepu jest na bieżąco aktualizowana i ma charakter wiążący.

III. Składanie zamówień
Zamówienia może dokonać osoba fizyczna lub firma.
Składanie zamówień w sklepie Internetowym www.go-market.pl odbywa się za pośrednictwem:
- wypełnienia formularza znajdującego się na stronie sklepu
- wysłanego e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu
- kontaktu telefonicznego.

Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje konto na stronach sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (nowi Klienci).
Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu lub przesłanie e-mailem danych niezbędnych do utworzenia takiego konta. Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia.
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez nowego Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie:
-imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu
-numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez Sklep przyjęte do realizacji.
W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, wysokości podane są przy dokonywaniu zamówienia.
Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ? 1 w związku z art. 61 ? 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

IV. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
Prawidłowo złożone zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w mail  otrzymanym po złożeniu zamówienia na naszej stronie internetowej. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.
Ponadto, w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia, Sklep może przeprowadzić jego weryfikację. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub, które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności, zostaną przez Sklep anulowane. O anulowaniu zamówienia Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Złożone przez Klienta zamówienie uważane jest za zatwierdzone i przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone w sposób określony w pkt. 1 i nie zostanie przez Sklep anulowane zgodnie z pkt. 2 powyżej.
Przy obliczaniu powyższych terminów nie bierze się pod uwagę okresu pomiędzy godz. 16.00 w piątek a godz. 8.00 w poniedziałek oraz pomiędzy godz. 16.00 w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 8.00 w dniu roboczym następującym po takim dniu.

V. Płatności oraz dostarczanie zamówionych produktów
Płatności za zamówiony towar łącznie z kosztami przesyłki można dokonać przedpłatą na konto bankowe lub zapłacić „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki. Przy opcji przedpłaty towar zostanie wysłany po wpłynięciu pieniędzy na konto.
Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
Czas realizacji wynosi od 4 do 28 dni roboczych. Część towarów znajduje się w naszym magazynie. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile będzie wynosił czas realizacji twojego zamówienia, zapytaj sklep.
Zamówione towary można również odebrać osobiście w naszych sklepach bez ponoszenia dodatkowych kosztów wysyłki.
Wystawiamy Paragony lub Faktury VAT.

VI. Zwroty towarów Link

VII. Reklamacje Link

VIII. Polityka prywatności Link

IX. Zasady bezpieczeństwa
Wszelkie podane przez Klienta dane w szczególności adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu przechowywane są przez Sklep z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Przechowujemy dane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Użytkownik w szczególności powinien:
1. Wpisać login i hasło składające się co najmniej z 8 znaków, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych.
2. Zachować login i hasło do konta Użytkownika w tajemnicy i nie przekazywać ich osobom trzecim.
3. Po zakończeniu korzystanie ze sklepu należy się wylogować.
4. Korzystać z programów antywirusowych i regularnie skanować dyski w poszukiwaniu wirusów.
5. Korzystać z serwisów za pośrednictwem zaufanych i sprawdzonych urządzeń, gdzie zainstalowana sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych urządzeń zwiększa ryzyko przechwycenia loginu i hasła. Pamiętać o tym aby przeglądarki nie zapisywały loginu i hasła.

X. Polityką dotyczącą cookies. Link


XI. Postanowienia końcowe
Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów mogących wyniknąć z umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Uwaga !!!
Zastrzegamy sobie prawo, do zmiany ilości paczek bądź kosztów wysyłki, ze względu na ilość, rodzaj oraz gabaryty zakupionych produktów.
O wszystkich zmianach będą Państwo informowani.


Koszt wysyłki
Firma GoMarket.pl proponuje dwa następujące rodzaje wysyłki:
1. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, przedpłata wynosi   16 pln
2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, pobranie wynosi     19 pln

Czas realizacji zamówienia
W zależności od rodzaju zamówionego towaru czas realizacji wynosi od 4 do 28 dni roboczych.

Możliwość konsultacji przez telefon !!!
Ze względu na stale rosnącą ilość naszych klientów i wiele zapytań, postanowiliśmy wprowadzić możliwość zakupów przez telefon z możliwością konsultacji i doradztwa. Wydaje nam się że jest to nowa usługa  na rynku i spotka się z aprobatą i uznaniem   naszych klientów.

Gomarket FB
Napisz do nas:

Sklep
biuro@gomarket.pl

Dział sprzedaży hurtowej
hurt@gomarket.com.pl
Zadzwoń do nas:

Sklep
+ 48 (22) 774 50 26, 774-50-26, 500-067-929
nie możesz się dodzwonić napisz e-maila wraz z numerem tel - oddzwonimy
biuro@gomarket.pl

Dział sprzedaży hurtowej
+48 517-956-028
Newsletter